Amdanom Ni / About Us

Pwy Ydym Ni / Who We Are

Rydym ni’n creu canhwyllau persawrus a chwyr todd i grisialu rhyfeddod unigryw Ynys Môn sydd yn cynnwys yr arogleuon gorau a ddewisiwyd gennym ni.

Mae gennym nod o bod mor gyfeillgar a phosib tuag at yr amgylchedd ym mhob agwedd, gan ddechrau gyda’r broses gweithgynhyrchu, yr holl ffordd drwodd i’r pecynnu ar y diwedd

/

We encapsulate the enchanting Isle of Anglesey in scented candles and wax melts that contain only the finest selected fragrances.

We aim to be as friendly to the environment as possible in every sense, starting with the manufacturing process, all the way to the packaging

Ein Brand / Our Brand

Rydym yn gwneud ein holl gynnyrch yn gywrain â llaw ar yr ynys ac yn eu gosod yn ofalus mewn pecynnau prydferth i’w cadw. Rydym yn falch iawn o ansawdd ein cynnyrch, ond, hefyd o roi profiad siopa unigryw i’r cwsmer trwy gynnig cynnyrch dwyieithog

/

Our products are meticilously handmade on the island and are carefully placed in keepsake packaging.  We pride ourselves not only on our quality, but, also in providing the customer a unique shopping experience in offering bilingual products

Ein Logo / Our Logo

Pont Y Borth, yn ei holl ogoniant, yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i logo’r cwmni. Mae'r llythrennau ‘M’ ac ‘N’ yn y gair MȎN, yn adlewyrchu wyth bwa enfawr y bont. Mae’r fflam uwchben yr ‘O’ yn gweithio fel y ^ (tô bach) sydd i’w weld mewn sawl gair a llafariad yn y Gymraeg (â, ê, î, ô, û, ŵ, ŷ)

/

The sublime Menai Suspension Bridge is the inspiration behind the company logo. The letters, ‘M’ and ‘N’ of the MȎN, reflect the structure’s eight colossal arches. The flame above the ‘O’ acts as the ^ (‘tȏ bach’/circumflex) which appear on several Welsh words and vowels (â, ê, î, ô, û, ŵ, ŷ)