Ein Cynhyrchion / Our Products

Cannwyll Cynhwysydd / Container Candle

Gwydr barugog urddasol, 20cl o faint, dal 160g o cwyr, un o brif gynnyrch canhwyllwr, mae’n rhoi gorffeniad o safon. Mae’n llyfn, yn lân ac yn gadarn, ac mae gwaelod y gwydr yn grwm sy’n edrych yn ddeniadol. Caiff y gwydr ei fowldio, nid ei chwythu â llaw. Trwy fowldio yn hytrach na chwythu, mae’r gwydr yn fwy trwchus, sy’n ei wneud yn fwy cadarn ac yn llai tebygol o dorri. Mae pob cannwyll yn llosgi am amser hir, gan daflu gwres yn wych am tua 30 awr

/

Timeless 20cl frosted glass, holding 160g of wax, a candle makers staple, enabling a high quality finish. Sleek, clean and robust, it has a curved based that is aesthetically pleasing. Moulded, not hand blown. By moulding rather than hand blowing glass, the glass benefits from a thicker wall, increasing hardiness and reducing the risk of breakage. Each candle has an impressive burn time with excellent hot throw of approximately 30 hours

Cwyr Todd / Wax Melts

Darnau bach o gwyr sy’n toddi yw’r rhain sy’n dod mewn siâp unigryw y Ddraig Goch. Yn syml, rhowch un ar ben llosgydd olew, ac ymlaciwch wrth i bersawr bendigedig dreiddio drwy eich cartref. Mae amser llosgi o tua 8 awr i bob darn unigol

/

Simply pop one of our exclusive Welsh Dragon shaped scented wax melts into the top of an oil burner and relax as an opulent fragrance is gently diffused through your home. Each melt has a rich burn time of approximately 8 hours

Ein Casgliad / Our Collection

Môn Mam Cymru

Ysgogi ar yr hyn sy'n arbennig ac unigryw am Ynys Môn, bydd y cyfuniad cyffrous o nectarin, coed cedr a mint yn codi eich synhwyrau yn syth 

/

Evoking all that is special and distinctive about Anglesey, the exciting combination of nectarine, cedarwood and mint will instantly lift your senses


Cannwyll Cynhwysydd / Container Candle: £10.00

Cwyr Todd (3 Draig Goch ym mhob bocs) / Wax Melts (3 Welsh Dragons in each box): 

£6.00


Darganfyddwch fwy / Find out more

Awel Menai Breeze

Ysbrydolwyd gan y culfor enwog sy’n gwahanu'r ynys brydferth oddi wrth y tir mawr. Yn hynod o gyfareddol, mae’r cyfuniad perffaith o freesia gwyllt, leim a lafant yn sicrhau persawr bywiogus 

/

Inspired by the famous narrow waterway that separates the beautiful island and the mainland. Wonderfully alluring, the perfect blend of wild freesia, lime and lavender ensures an invigorating scent


Cannwyll Cynhwysydd / Container Candle:

£10.00

Cwyr Todd (3 Draig Goch ym mhob bocs) / Wax Melts (3 Welsh Dragons in each box): 

£6.00

darganfyddwch fwy / find out more

Tywod Llanddwyn Sands

Yn union fel camu ar dywod meddal y traeth anhygoel yma, mae'r cymsygedd craff o fanila, grawnffrwyth ac ambr yn darparu arogl glan dros ben 

/

Like stepping on the soft sands of this breathtaking beach, the shrewd mixture of vanilla, grapefruit and amber provides an extremely clean scent


Cannwyll Cynhwysydd / Container Candle: 

£10.00

Cwyr Todd (3 Draig Goch ym mhob bocs) / Wax Melts (3 Welsh Dragons in each box): 

£6.00

darganfyddwch fwy / Find out more